Élelmiszervizsgálati Közlemények

XXIX. kötet, 1983., 1. füzet: 64 oldal

oldal

Glózik András: Élelmiszer-ellenőrzésünk korszerűsített szervezete

1-3

Kottász József: Beszámoló az ÉVIKE 1982. évi XXVIII. kötetéről

4-8

Sebők András, Bódi Judit: Csemegekukorica zsengeségének meghatározására szolgáló viszkozimetriás módszer

9-24

Lévai Judit, Törley Dezső: A gyilkos galóca és egyéb citotoxikus hatású gombafajok toxikokémiai tulajdonságai II. A redős papsapkagomba és a fenyő tőkegomba

25-28

Horváthné Mosonyi Magda: Diétás rost III. Néhány zöldségféle diétás rost tartalmának vizsgálata

29-34

Kádas Lajos: A banán gyümölcs keménységének vizsgálata az érlelési folyamat során

35-39

Tatár Albert, Kopp Lászlóné: Csokoládégyári nyersanyagok, félkész- és késztermékek peszticid-maradvány, nehézfém- és mikotoxin tartalmának vizsgálata

41-46

Arany Sándorné, Erdei Györgyi: Szabvány szerinti nedvességmeghatározási módszerek alkalmazhatósága, különös tekintettel a pácolt dohányokra és dohányfóliákra

47-57

Borusné Böszörményi Nóra: Körvizsgálati adatok értékelése a PTK-1072 számológép segítségével

58-62

XXIX. kötet, 1983., 2. füzet: 65-120 oldal

oldal

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1982. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai Magyarországon

65-83

Szakál Sándor, Biró Géza: Az állati eredetű élelmiszerek egységes mikrobiológiai követelményrendszerének kialakítására és a vizsgáló módszerek szabványmódosítására irányuló törekvések Magyarországon (1960-1980)

85-90

Havas Ferencné: A fehér kenyér mikrobiológiai minőségét befolyásoló tényezők elemzése

91-98

Szabó Edit, Csák Alán: A vaj zsírmentes szárazanyag-tartalmának meghatározásával kapcsolatos összehasonlító vizsgálatok

99-106

Teleki József: A főző- és sütőpróba módosítása

107-110

XXIX. kötet, 1983., 3-4. füzet: 121-208 oldal

oldal

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei II. A sütőipari kutatás és műszaki fejlesztés gyakorlati hasznosításra átadott, illetve átadható eredményei

122-126

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei III. Növényolajipari kutatások gyakorlati eredményei

127-130

Polacsekné Rátz Mária: Egyszerű módszer a glükóz- és szacharóztartalom mérésére rögzített glükózoxidázzal

131-142

Lásztity Alexandra, Horváth Zsuzsa, Szakács Ottó, Lásztity Radomir, Major József: Egyes diétás élelmiszerek ásványi anyagtartalmának vizsgálata

143-150

Nagy Lászlóné: Serdülők napi étrendjének Fe-, Cu- és Zn-tartalmának vizsgálata

151-158

Csapó János: Takarmányok és élelmiszerek aminosav-összetételének meghatározása különböző fehérjehidrolízis módszerekkel

159-169

Ekler Zsigmond, Márton Attila Ferenc, Dutka Ferenc: Tiokarbamát szermaradványok gáz-folyadék kromatográfiás meghatározása

171-177

Sebestyén Róbert, Six László: A környezeti radioaktív szennyeződés alakulása Győr-Sopron megyében 1976-80 között

179-190

XXX. kötet, 1984., 1-2. füzet: 76 oldal

oldal

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1983. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai

1-22

Draskovics Imelda: Beszámoló az ÉVIKE 1983. évi XXIX. kötetéről

23-24

Molnár Pál: A Magyar Élelmiszervizsgálati Módszerkönyv helye és szerepe a hazai élelmiszerellenőrzésben

25-32

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei IV. A cukorrépa ipari feldolgozásával kapcsolatos kutatások gyakorlati eredményei

33-36

Molnár István: Centrifugálási idő meghatározása oldószerextrakciós tejpor zsírvizsgálatoknál

37-46

Adel El-Kady, Lásztity R., Hidvági M., Békés F., Simonné Sarkadi L.: Kukoricafehérjék in vitro biológiai értékelése néhány magyar fajtánál

47-52

Kerekes László: A cukor mikrobiológiai minőségének alakulása

53-59

XXX. kötet, 1984., 3-4. füzet: 77-172 oldal

oldal

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei V. A dohányipari kutatómunka gyakorlati eredményei

77-80

Fülöp Mihály: A búza minőségének 1978-80 közötti alakulása Komárom megyében

81-89

Teleki József: Adatok a sertéshús ivariszagának vizsgálatához

91-95

Kádas Lajos: Citrus-félék vizsgálata I. Sérült citrus gyümölcsök légzésintenzitása

97-100

Polacsekné Rácz Mária, Kiss Ernő: Tejipari termékek cukorösszetételének vizsgálata enzimes analitikai módszerekkel

101-109

Szabó Edith: Szójakészítménnyel gyártott húsipari termékek szójatartalmának meghatározása

111-118

Senkálszkyné Ákos Éva, Petres Jolán, Czukor Bálint: Szacharóz-, raffinóz- és sztachióztartalom meghatározása hüvelyesekből

119-125

Örsi Ferenc, Ábrahámné Szabó Ágnes: Zsíroldható vitaminok meghatározása intenzív folyadékkromatográfiával I. Az A- és E-vitamin meghatározása

127-138

Ács Győzőné, Simonffy Zoltán: Antibiotikum és szulfonamid maradékanyagok kimutatása vágóállatok szerveiből és szöveteiből, valamint állati eredetű élelmiszerekből

139-144

Fekete Zoltán: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok I. Sör eredeti extrakt tartalmának meghatározása desztillációs módszerrel

145-148

Tabajdiné Pintér Vera, Nagel Vilmos, Fábri Ilona: Mikrobiológiai módszerösszehasonlító vizsgálatok I. Lisztek penész-számának meghatározása

149-156

XXXI. kötet, 1985., 1. füzet: 64 oldal

oldal

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények 1984. évi XXX. kötetéről

1-2

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei VI. A söripari és a konzervipari kutatómunka gyakorlati eredményei

3-10

Kádas Lajos, Frenyó Vilmos: Citrus-félék vizsgálata II. Az anyagcsere vizsgálata légzésméréssel

11-19

Szabó Edith: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok II. Termelői nyerstej idegen víztartalmának meghatározása

20-25

Tabajdiné Pintér Vera, Nagel Vilmos, Fábri Ilona: Mikrobiológiai módszerösszehasonlító vizsgálatok II. Nagy cukortartalmú élelmiszerek ozmotoleráns élesztőszámának meghatározása

26-34

XXXI. kötet, 1985., 2. füzet: 65-128 oldal

oldal

Szabó S. András, Szórád László: Élelmiszeripari kutatások eredményei VII. A baromfiiparban végzett kutatómunka gyakorlati eredményei

65-69

Tekes Lajosné, Dworschák Ernő: Közétkeztetésből származó étrendek rost összetevőinek vizsgálata

70-73

Szita Géza: Módosított oxidáz-próba

74-77

Örsi Ferenc, Ábrahámné Szabó Ágnes: EMQ és BHT antioxidánsok meghatározása intenzív folyadékkromatográfiával

78-86

Vidáné Poroszlay Borbála, Simonffy Zoltán: Módosított mintaelőkészítési eljárás a higany atomabszorpciós meghatározásához

87-92

Sebestyén Róbert, Fabinyi Ferenc, Takács Teréz: Élelmiszerek cukortartalmának indirekt atomabszorpciós meghatározása a rézredukció alapján

93-98

Tabajdiné Pintér Vera, Nagel Vilmos, Fábri Ilona: Mikrobiológiai módszerösszehasonlító vizsgálatok III. Lisztek mezofil aerob mikrobaszámának és mezofil aerob spóraszámának meghatározása

99-104

Liszonyiné Gacsályi Márta, Tóthné Semptey Ágnes: Radiológiai hálózati körvizsgálatok I. 137Cs meghatározása környezeti mintákból

105-108

XXXI. kötet, 1985., 3. füzet: 129-192 oldal

oldal

Takó Éva: Az élelmiszerek minőségének 1984. évi alakulása és az ellenőrzések tapasztalatai

129-153

Szabó Edith, Kósa Katalin: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok III. A fűszerpaprika színezőanyag-tartalmának meghatározásai

154-160

Korány Kornél, Gasztonyi Kálmán: Tartósítószerek intenzív folyadékkromatográfiás meghatározása

161-173

XXXI. kötet, 1985., 4. füzet: 193-256 oldal

oldal

Örsi Ferenc, Hollósy Judit: Tápszerek triptofántartalmának változása hőkezelés hatására

193-202

Simonné Sarkadi Lívia, Szerző Zsolt: Cisztein-meghatározási módszerek tanulmányozása

203-207

Büki Istvánné, Tabajdiné Pintér Vera: Izoszörp mikrobiológiai minőségének alakulása

208-216

Torricella R., Pino J., Örsi F.: A kubai nyers grapefruitlevek minősítésének fejlesztése I. A nyers levek minőség szerinti csoportosítása

217-228

Torricella R., Pino J., Örsi F.: A kubai nyers grapefruitlevek minősítésének fejlesztése II. A koncentrátum minőségének biztosítása

229-233

Horváthné Krasznai Erzsébet, Szűcs Imre, Schäffer Béla, Vass Attila, Kovács Árpád: Egyes illékony aromakomponensek mennyiségének változása joghurtban hidegen tárolás során

234-242

Szenes Endréné: Konzervipari Kutató Intézet tevékenységének gyakorlati eredményei

243-245

XXXII. kötet, 1986., 1. füzet: 48 oldal

oldal

Uresch Ferenc, Takácsné Dénes K., Dömsödi Ferenc, Illyés Endréné, Kulcsár Ferenc, Kunischné Szabó Edit: Gyors módszer élelmiszerek nitráttartalmának meghatározására. A módszer interlaboratóriumi kipróbálása

4-9

Sarudi Imre, Csapó Jánosné: Takarmánypremixek anorganikus szeléntartalmának spektrofotometriás meghatározása

10-13

Béndek György: Számítógépes program a sör legfontosabb jellemzőinek kiszámítására PTK 1096 típusú gépen

14-18

Válas Györgyné, Tekes Lajosné: Növényi eredetű élelmiszerek rostanyagának összetevői

19-20

Temesvári János: Búzafajták, őrlemények és száraztészták polifenoloxidáz-aktivitás vizsgálata

23-31

Fehér Ferenc: Pest megyében vizsgált állati eredetű élelmiszerek cink- és kadmiumtartalma

32-36

XXXII. kötet, 1986., 2. füzet: 49-128 oldal

oldal

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1985-ben a hatósági élelmiszer minőség-ellenőrzés megállapításai alapján

50-102

Uzonyi Györgyné, Tardy Emília: Az MSZ 3726/1-76 “Tejpor (porlasztva szárított) – Minőségi követelmények” szabvány felülvizsgálatának előkészítése

103-109

Hegedüs János, Bánkuti Sándor: Monitor akvárium jelentősége a vízminőség ellenőrzésében

110-114

XXXII. kötet, 1986., 3. füzet: 129-192 oldal

oldal

Hajdú Károlyné: Vanillin ultraibolya spektrofotometriás meghatározása

130-137

Temesvári János: A kukorica peroxidáz aktivitásának vizsgálata a szárítás folyamatában

138-149

Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek triptofántartalmának meghatározása fotometriásan és ioncserés oszlopkromatográfiával

150-161

XXXII. kötet, 1986., 4. füzet: 193-256 oldal

oldal

Sebestyén Róbert, Kövecses Istvánné, Liszonyiné Gacsályi Márta: Radiológiai hamuminták kalciumtartalmának meghatározása – Módszerösszehasonlító vizsgálat

194-203

Szabó S. András, Kiss Béla, Liszonyiné Gacsályi Márta, Török Gábor: Aktivációs analízis az élelmiszeranalitikában V. Röntgenfluoreszcenciós elemzés

204-214

Bognár Antal, Molnár Pál: Élelmiszerek vitamintartalmának meghatározása nagynyomású folyadékkromatográfiával (HPLC)

215-223

Csapó János, Csapóné Kiss Zsuzsanna: Takarmányok és élelmiszerek ciszteintartalmának meghatározása ciszteinformában. A redukció mint a ciszteinmeghatározás hibaforrása

224-233

XXXIII. kötet, 1987., 1. füzet: 65 oldal

oldal

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXII. kötetéről

2-3

Sharobeem Samy Fanous, , Hidvégi Máté, , Lásztity Radomir, Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata I. Kukoricák fehérjetartalma és aminosav-összetétele

4-11

Sarudi Imre, Gellért Éva: Erjesztett takarmányok ammóniatartalmának direkt potenciometriális meghatározása

12-15

Varga Etelka, , Virágh István: Oldott szilikátok zavaró hatásának vizsgálata Balaton-víz Stroncium – 90 tartalmának meghatározása

16-21

XXXIII. kötet, 1987., 2. füzet: 65-130 oldal

oldal

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1986-ban a hatósági élelmiszerminőség-ellenőrzés megállapításai alapján

66-107

Korányi Kornél, , Gasztonyi Kálmán: Mesterséges élelmiszerszínezékek intenzív folyadékkromatográfiás (HPLC) elválasztása

108-120

XXXIII. kötet, 1987., 3. füzet: 130-194 oldal

oldal

Gábor Miklósné: A spektrofotometriás fehérjetartalom- meghatározás alkalmazása új feltárási eljárással különböző húsok és húsipari termékek esetében

130-136

Szabó Erzsébet, , Molnár Pál, Gólya Istvánné, Ács Pál: Érzékszervi körvizsgálat eredményei üdítőitaloknál

137-146

Zalainé Fundák Rita, Soós Katalin, Gergely Anna: Hazai élővizekből származó halak összes – higany és metilhigany- tartalmának vizsgálata

147-155

Sharobeem Samy Fanous, , Hidvégi Máté, Lásztity Radomir, Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata II. a fehérjék makrofrakcióki

156-170

Buza Balázs: Mágneses magrezonancia spektoszkópja (NMR) alkalmazása élelmiszervizsgálatokban

171-174

XXXIII. kötet, 1987., 4. füzet: 194-256 oldal

oldal

Ormainé Cserhalmi Zsuzsanna, Kucsora István: Fehérjealapú adalékanyagok emulziókapacitásának meghatározása

194-198

Petróczi Edit: Új műszeres savfokmérés a sütőiparban

199-206

Sharobeem Samy Fanous, , Hidvégi Máté, Lásztity Radomir, Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata III. Fehérjefrakciók aminosav összetétele

207-214

XXXIV. kötet, 1988., 1. füzet: 65 oldal

oldal

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXIII. kötetéről

2-3

Rácz Endre: Az üzemi minőség-ellenőrzés helyzete az élelmiszeriparban

4-8

Horváthné Almássy Katalin: Újabb módszer fehérje PAGE ferrogramok ezüst színezésre

9-14

Pápa Ágoston, Soós Katalin, Domokis János: Etiléntiourea (ETU) vizsgálata sörben

15-22

H. Végh Emőke: Gabonafélék szeléntartalmának meghatározása

23-30

Fanous, , Hidvégi Máté, Lásztity Radomir, Simonné Sarkadi Lívia: Kukoricafehérjék vizsgálata IV. Táplálkozástani minőség

33-43

Kádas Lajos, Kiss Ferenc: Citrusfélék vizsgálata III. Szállítmányok létartamának vizsgálata

44-48

XXXIV. kötet, 1988., 2. füzet: 66-129. oldal

 

Molnár Pál: Élelmiszerek minőségalakulása 1987-ben a hatósági élelmiszerminőség-ellenőrzés megállapításai alapján

66-107

Sebestyén Róbert, Sudár Emilné, Torma Tibor: Tejek fémtartalmának lángspektrometriás meghatározása közvetlen beporlasztással, detergensek felhasználásával

108-117

XXXIV. kötet, 1988., 3. füzet: 130-193 oldal

oldal

Halász Anna: Immuntechnikák alkalmazása élelmiszerek vizsgálatára

130-140

Vidáné Poroszlay Borbála , Dr. Simonffy Zoltán: Arzénmeghatározás állati eredetű élelmiszerekben spektrofotometriás módszerrel

141-148

Pleskonics Lászlóné: Élelmiszeranalitikai körvizsgálatok IV. Tartósított termékek C-vitamin-tartalmának meghatározása

149-154

Nagy István, Dudás Tibor: Kapilláris gázkromatográfiás módszer biológiai anyagok szeléntartalmának 4,6-dibróm-piazszelenol formában történő meghatározása

155-162

Nagyné Gál Edit: Takarmánypremixek szaharintartalmának meghatározása nagynyomású folyadékkromatográfiával

163-168

XXXIV. kötet, 1988., 4. füzet: 194-256. oldal

oldal

Maly Karl: Atomabszorpciós spektroszkópia az élelmiszer-analitikában

194-202

Rácz Endréné, Csonka Andrea: Sárgarépa nitráttartalmának meghatározása különböző analitikai módszerekkel.

203-211

Nguyen Hung, Siska Elemér, Adányiné Kisbocskói Nóra, Molnár Pál: Ion szelektív elektródok alkalmazása az élelmiszer-analitikában I. Gran transzformció

212-217

Örsi Ferenc, Székely Mária: Keményítő meghatározása “CONTIFLO” automatikus elemzővel

218-224

Varga Etelka, Virágh István: Zavaró ionok hatásának kiküszöbölése Balatonvíz Sr-90 tartalmának meghatározásánál

225-228

Szabó S. András, Szasin L. Igor: Aktivizációs analízis az élelmiszer-analitikában VI. Aktiválás töltött részecskékkel

229-245

XXXV. kötet, 1989., 1. füzet: 65. oldal

oldal

Molnár Pál: Beszámoló az Élelmiszervizsgálati Közlemények XXXIV. kötetéről

2-4

Bogdán Józsefné, Gaszonyi Kálmán, Harkayné Vinkler Mária, Ivánkovits Gertrúd: Kis koncentrációjú élelmiszerkomponensek meghatározása enzimes analitikával I. Élelmiszerek glükóztartalmának meghatározása glükóz-szelektív elektród-szett alkalmazásával

5-12

Szabó S. András: Élelmiszerellenőrzés, minőségszabályozás Dániában

13-19

Gönczy Árpád: Az élelmiszerek minősítésének aktuális kérdései

20-24

Szabó S. András, Kaj Heydorn, Else Damsgaard: Aktivációs analízis az élelmiszeranalitikában VII. Vanádiummeghatározás INAA módszerrel növényi mintákban

25-29

XXXV. kötet, 1989., 2. füzet: 66-129. oldal

oldal

Molnár Pál: Élelmiszeripari termékek minőségalakulása 1988-ban a hatósági minőség-ellenőrzés megállapításai alapján

66-112

XXXV. kötet, 1989., 3. füzet: 130-193. oldal

 

Molnár Pál: A Hatósági élelmiszerfelügyelet egységesítésének irányelvei a közös piac országaiban

130-134

Tekes Lajosné, Gergely Anna, Milotay Györgyné, Gál Ödön: TECATOR Fibertec System I. készülék alkalmazása élelmiszerek rosttartalmának meghatározására

135-139

Csapó János, Penke Botond, Csapóné Kiss Zsuzsanna: D- és L- aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés-oszlopkromatográfiával diasztereomer dipeptid formában I. Az alanil dipeptidek szétválasztása és meghatározása

140-152

Al Himdani A., Merész Péter, Lásztity Radomir: A gyümölcsökben található pektinbontó enzimek vizsgálkatának módszertani kérdései

153-166

XXXV. kötet, 1989., 4. füzet: 194-253. oldal

oldal

Fred Scheuer: Nagynyomású folyadékkromatográfia az élelmiszeranalitikában

194-200

Csapó János, Penke Botond, Csapóné Kiss Zsuzsanna: D- és L- aminosavak elválasztása és meghatározása ioncserés-oszlopkromatográfiával diasztereomer dipeptid formában II. A 2- szulfonsav-alanil dipeptidek szétválasztása és meghatározása

201-208

Nguyen Hung, Siska Elemér, Adányiné Kisbocskai Nóra, Molnár Pál: Ion szelektív elektródok alkalmazása az élelmiszeranalitikában II. A számítástechnika alkalmazása

209-220

Vissza az Élemiszervizsgálati Közlemények honlapjára